„Kluczowa jest koordynacja inicjatyw społecznych” [wywiad]

W czasie pandemii środki ochrony osobistej są niezwykle ważne, bo pozwalają personelowi medycznemu wykonywać swoją pracę bez narażania zdrowia swojego i pacjentów. W tym kontekście trzeba też pamiętać, że mamy w Polsce niedobór lekarzy. Dodatkowo wielu z medyków to osoby starsze, czyli znajdujące się w grupie ryzyka, a obecnie każdego pacjenta należy traktować jako potencjalnego nosiciela bezobjawowego. Im większą ilość środków ochrony osobistej mamy do dyspozycji, tym łatwiej utrzymać płynność funkcjonowania szpitali.

Mieszkańcy Szczecina i regionu tworzą różne inicjatywy w celu zapewnienia środków ochrony osobistej osobom z pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Cały wywiad z dr Markiem Lickendorfem, jednym z inicjatorów Zachodniej Grupy Medycznej dostępny na portalu infoludek: Link