Maski wojskowe dla Kliniki Kardiologii

Przekazaliśmy maski wojskowe z przygotowanymi przez nasz zespół adapterami do testów profilaktyki zdrowotnej dla kardiologii inwazyjnej Kliniki Kardiologii PUM w Szczecinie. Maski już zdążyły sprawdzić się w „boju” podczas pierwszych …

Pierwsze sukcesy Grupy

Kilka kolejnych informacji na szybko 😄 Kolejne placówki zostały zaopatrzone w nasz sprzęt: @Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 104 przyłbice (3 transza) Szpital Na Unii Lubelskiej – 50 Adapterów …

Powstała Zachodnia Grupa Medyczna

Nasza misja Wykorzystujemy siłę i wsparcie lokalnej społeczności i szybko pomagamy służbom medycznym dostarczając zastępcze środki ochrony osobistej. Dlaczego powstała grupa? Grupa powstała, aby skoordynować różne spontaniczne działania obywatelskie. Ponieważ …