Koordynacja medyczna
dr n. med. Marek Lickendorf
Tel.: 609 909 808

Koordynacja technologiczna
Łukasz Wiśniewski
Tel.: 518 896 068

Kontakt z firmami
Magdalena Zubkiewicz
Tel.: 501 253 450

Media & Social Media
Małgorzata Miszczuk
Tel.: 608 884 673